Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329
 • Business Site Template Theme

  Spořádání muži a ženy

  „Je zajímavé, že z neposlušných dětí se často stávají spořádaní a vážení muži a ženy – stejně, jako z těch poslušných.“ Mark Twain

 • Helping Your Business Growth

  Generace rodičů a dětí

  „Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.“ Wieslaw Leon Brudzinski

 • The Best Quality Connection

  Ušlechtilé a dobré činy

  „Pohodlný život a lehko získané požitky nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši hodnotné vědomosti. Vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým činům.“ Sókratés

Naše dítě má problém

Se školou

Neprospěch, záškoláctví, šikana, nepozornost, nerespektování autorit.

Klikněte pro více informací

V rodině

Problém s autoritou, režimem, rivalita mezi sourozenci, rozvod, adopce.

Klikněte pro více informací

Samo se sebou

Identita, uzavírání se, sebepoškozování, psychiatrické poruchy.

Klikněte pro více informací

Jiný problém

Toulání, útěky, gamblerství, vandalismus, krádeže, závislosti.

Klikněte pro více informací

Dětský diagnostický ústav

IMAGE:Diagnostický ústav IMAGE:Základní škola IMAGE:Středisko výchovné péče

Diagnostický ústav

Základní škola

Středisko výchovné péče

Aktuality

Pečujeme, pomáháme, radíme, nasloucháme

Pečujeme, pomáháme, radíme, nasloucháme

Pečujeme, pomáháme, radíme, nasloucháme, jsme tu prostě pro vás. Pro děti, rodiče, prarodiče, sourozence a mnohé další. Za poslední rok se hodně obměnil tým, máme zde mnoho mladých, nadšených pedagogů, kteří se věnují své práci skutečně naplno. Díky tomu mají děti možnost zažít věci, které by jinde nezažily, ať kvůli nedostatku příležitostí, času či penězům.

Pokračujte zde...

Společné odpoledne rodičů a dětí

Společné odpoledne rodičů a dětí

Dne 24. srpna se v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni konalo společné odpoledne rodičů a dětí. Společnými aktivitami byla výroba mýdel, mramorování, pískování a technika vyřezávání Big Shot. Materiál na tyto tvořivé činnosti byl zakoupen z finanční dotace Městského obvodu Plzeň 1. Děti si vyrobily drobné dárky, většinu z nich chtějí darovat rodičům a kamarádům.

Pokračujte zde...

Tábor Nové Domky 18. - 23. července

Tábor Nové Domky 18. - 23. července

Na tábor Nové Domky jsme jeli s panem Krystlem a s paní Beránkovou. 18. července. S panem Krystlem jelo 5 dětí na kole.První den, kdy jsme přijeli, jsme si vybalovali věci a potom jsme povlékali postele i klukům. Poté, co jsme to udělali, jsme se šli podívat na okolí, jak to tam vypadá. Byla tam zvířata a vedle za bránou byl památník železné opony. Druhý den přijel pan ředitel. Šli jsme pěšky z Nových Domků na procházku na rozhlednu na Milíře. Potom k večeru jsme měli oslavu Tomáše Holíka.

Pokračujte zde...