Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329
 • Business Site Template Theme

  Spořádání muži a ženy

  „Je zajímavé, že z neposlušných dětí se často stávají spořádaní a vážení muži a ženy – stejně, jako z těch poslušných.“ Mark Twain

 • Helping Your Business Growth

  Generace rodičů a dětí

  „Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.“ Wieslaw Leon Brudzinski

 • The Best Quality Connection

  Ušlechtilé a dobré činy

  „Pohodlný život a lehko získané požitky nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši hodnotné vědomosti. Vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým činům.“ Sókratés

Naše dítě má problém

Se školou

Neprospěch, záškoláctví, šikana, nepozornost, nerespektování autorit.

Klikněte pro více informací

V rodině

Problém s autoritou, režimem, rivalita mezi sourozenci, rozvod, adopce.

Klikněte pro více informací

Samo se sebou

Identita, uzavírání se, sebepoškozování, psychiatrické poruchy.

Klikněte pro více informací

Jiný problém

Toulání, útěky, gamblerství, vandalismus, krádeže, závislosti.

Klikněte pro více informací

Dětský diagnostický ústav

IMAGE:Diagnostický ústav IMAGE:Základní škola IMAGE:Středisko výchovné péče

Diagnostický ústav

Základní škola

Středisko výchovné péče

Aktuality

Zátěžový víkend Berounka

Zátěžový víkend Berounka

Zátěžák byl fajn. První den byl takový smíšený. Cesta pěšky do vesnice, odkud jsme vyjížděli, už nevím, jak se jmenovala, se nám sice nelíbila, ale když jsme došli do vesničky, přenesli jsme kánoe, nasvačili se a vyjeli. Když jsme dojeli na Spálený mlýn, šli jsme pro dřevo a rozdělali oheň. Obalili jsme kousky kuřete a opekli je na klaccích. Na spaní jsme se připravili uvnitř Spáleného mlýna, kam se určitě ještě vrátím o prázdninách. Velmi se mi tam líbilo. Je tam krásná louka!!!!!!

Pokračujte zde...

Květnový zátěžový kurz na vodě

Květnový zátěžový kurz na vodě

Ve čtvrtek jsme vyrazili na vodu. Vyjeli jsme po obědě a dojeli jsme tam okolo čtvrté hodiny. Jeli jsme s Pražským SVP, kde byly 4 holky a 1 kluk. První den jsem se seznámil se všemi a byli strašně v pohodě. Potom jsme začali rozdělávat oheň a sekali jsme dříví a připravovali večeři a opékali jsme buřty. Potom Matěj řezal chleba a pan vychovatel mu řekl, že to dělá špatně a on se podíval kyselým pohledem a dělal to dál a nakonec se řízl až skoro na kost, takže museli jet do nemocnice.

Pokračujte zde...

Běhej a nezlob 2017: běh "O pohár starosty ÚMO Plzeň 1"

Běhej a nezlob 2017: běh

Dětský diagnostický ústav a SVP Plzeň ve spolupráci s Barokomaratonem a Úřadem městského obvodu Plzeň 1 vás zve na běžeckou akci pro širokou veřejnost s názvem "O Pohár starosty ÚMO Plzeň 1", která se koná v pondělí 22. května 2017 od 15 hodin u Šídlovského rybníka (konečná tramvaje č. 4). Přihlášky a registrace na místě od 14:00 do 14:45 hodin. Startovné zdarma, drobné odměny. Soutěžit mohou dívky a chlapci od 6 let v celkem šesti věkových kategoriích na tratích od 500 do 3 000 metrů.

Pokračujte zde...