Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Základní škola a školní jídelna

Základní škola a školní jídelna

IMAGE: Zajišťuje vzdělávání přijatých dětí na úseku DDÚ i SVP Plzeň. Navazuje na poznatky kmenové školy. Zaměřuje se na diagnostiku ve školním prostředí. Zjišťuje úroveň dosažených vědomostí a dovedností dětí a případných obtíží spojených se školním selháváním dětí. Aplikuje speciálně pedagogické metody ve výuce s cílem ověřit navrhované přístupy pro odstraňování potíží souvisejících se vzděláváním. Úzce spolupracuje s úsekem diagnosticko- sociálním a úsekem výchovným.


Vedoucí školy:

Mgr. Blanka Zapletalíková

Učitelé:

Mgr. Magdalena Poláková
Mgr. Miroslav Císler
Mgr. Martin Hamp
Mgr. Ivana Ašková

Mgr. Vlastimil Hofman

Bc. Klára Voláková

Mgr. Zuzana Nováková

Jak to u nás vypadá?

IMAGE: