Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Fotogalerie - Výtvarné dílny

Výtvarné dílny
Společné artefiletické dílny s kurátorem Západočeské galerie absolvují žáci naší školy s oblibou již řadu let. Žáci mají možnost pracovat ve výtvarných dílnách v prostředí galerií, do kterých se běžně nedostanou. Výtvarné dílny kladou důraz nejen na výtvarné dovednosti, ale i prožitkové aktivity z oblasti dramatické, hudební. Navíc obsah prolíná učivem dějepisu, zeměpisu, jazykové výchovy, občanské a rodinné výchovy, matematikou, českým jazykem. Jde o zcela nový způsob výuky, který kladně motivuje a oslovuje naše žáky.