Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Novinka

Další upozornění týkající se koronaviru

Další upozornění týkající se koronaviru
Nařízení ministerstva pro rodiče všech dětí.

Nařízení ministerstva ukládá všem občanům s trvalým pobytem v České republice a všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, jež se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu v Itálii, aby to bezprostředně po návratu oznámili svému registrujícímu praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Mají tak učinit telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. Pokud registrujícího lékaře nemají, pak mají svůj návrat z Itálie nahlásit jakémukoli praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Ministerstvo nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Své nařízení pak v neděli 8. 3. rozšířilo i na osoby blízké, které byly v kontaktu s osobou s prokázaným výskytem onemocnění COVID – 19.

Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci KHS Plzeňského nebo Karlovarského kraje nebo svého praktického ev. Dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup. Prozatím jsou rizikovými oblastmi: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko.

Kompletní a aktuální informace pro občany včetně doporučení, jak se chovat při návratu ze zahraničí, jaká hygienická pravidla dodržovat, kam se obrátit v případě podezření na možnou nákazu atd., jsou k dispozici na níže uvedených stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Odkaz na KHS Plzeň, kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/

Vstup do našeho zařízení realizujte až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné! 

Děkujeme za opatrnost a zodpovědnost. 

V Plzni 9. března 2020

Kontakty na územní pracoviště odboru protiepidemického KHS:

Domažlice 377 033 963

Klatovy 376 370 624

Plzeň – město 377 155 100, 377 155 106, 377 155 107

Plzeň – jih 377 155 205, 377 155 212

Plzeň – sever 377 155 204, 377 155 216

Rokycany 371 709 430

Tachov 374 732 518

Infolinka Státní zdravotní ústav: 725 191 367, 724 810 106

 

Fotogalerie