Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Naše dítě má problém samo se sebou

Identita

Zejména v období dospívání může mít dítě potíže s budováním vlastní identity, sebepojetí a sebehodnocení. Může mít problémy s poznáním či přijetím toho, kdo je nebo kým by chtělo být – případně toto může být v konfliktu s představou rodičů a jiných významných osob.

Uzavírání se do sebe

Dítě se může z různých důvodů uzavírat do sebe, přestávat komunikovat se svým okolím, není schopno či ochotno sdílet se svým okolím a ventilovat vlastní pocity či myšlenky. Může také unikat do jiného prostředí či fantazie.

Sebepoškozování, sebevražedné myšlenky

U dětí i dospívajících se mohou objevovat myšlenky či dokonce jednání s úmyslem ublížit si, zranit se, případně se zabít. Takové smýšlení jednání může být založeno na různých dalších potížích, včetně vztahové či psychiatrické problematiky.

Navazování sociálních vztahů

Dítě není schopno navazovat uspokojivé či adekvátní sociální vztahy se svým okolím, což může vést jak k osamocenosti a vyčleňování se z kolektivu, tak naopak k nadměrnému a intenzivnímu navazování vztahů, zvýšené závislosti na těchto vztazích. Vztahy může dítě navazovat také s osobami neadekvátními, např. výrazně staršími a podobně.

Partnerské vztahy, psychosexuální vývoj

Dítě či dospívající může mít potíže s navazováním či udržováním partnerských vztahů. Partnerské vztahy mohou dospívající i velmi negativně ovlivňovat ve smyslu konfliktů, závislosti a podobně. Obtíže mohou být spojeny také s aktuálním psychosexuálním vývojem dítěte či dospívajícícho, sexuální identitou a sexuální orientací.

Poruchy příjmu potravy

U dětí i dospívajících může docházet k rozvoji poruch příjmu potravy (nejčastěji mentální anorexie a mentální bulimie) spojených mimo jiné se sebepojetím a sebeobrazem.

Afektivní stavy

U dítěte se mohou objevovat tzv. afektivní stavy obvykle spojené s velmi intenzivními emocemi (vztekem), agresí, křikem. Tyto afektivní stavy mohou nabývat různé intenzity a mohou být spuštěny různými podněty. Dítě nemusí být schopno tyto stavy regulovat a ovládat se, může docházet až ke ztrátám vědomí.

Psychiatrické poruchy

Dítě může trpět již diagnostikovanou i dosud nediagnostikovanou psychiatrickou poruchou – nejčastěji se jedná o úzkostné poruchy, fobie, obsedantně-kompulzivní poruchy, poruchy emocí (deprese, mánie, afekty), poruchy schizofrenního okruhu i poruchy osobnosti, resp. disharmonický vývoj osobnosti. Kromě nutné odborné psychiatrické péče je možné pracovat s těmito dětmi formou psychoterapie či poradenství, významné je také výchovné vedení rodičů.


Pokud má vaše dítě některý z uvedených problémů, je nejvyšší čas ho začít řešit. Každé dítě je jiné, proto nabízíme individuální přístup a řešení konkrétních životních situací.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na stránce Kontakt.