Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

PROČ K NÁM DĚTI PŘICHÁZEJÍ?

PROČ K NÁM DĚTI PŘICHÁZEJÍ?

  • pro vypracování školní diagnostiky nebo rediodiagnostiky
  • ze sociálních a rodinných důvodů
  • s výchovnými a vzdělávacími problémy
  • negativním postojem ke škole spojeným s dlouhodobým záškoláctvím
  • děti ve škole neúspěšné, pocházející ze znevýhodnéného sociokulturního prostředí

Po dvouměsíčním diagnostickém pobytu v našem zařízení přecházejí žáci s předběžným opatřením a ústavní výchovou většinou do následného zařízení pro výkon ústavní výchovy (do dětského domova, dětského domova se školou či výchovného ústavu) a tedy i do tamní školy.

Část dětí se vrací zpět do rodiny či je svěřena do péče jiných příbuzných a vrací se zpět na kmenovou školu. Žáci na smluvním, dobrovolném pobytu se vrací zpět do kmenové školy.

Z toho vyplývá náročnost vzdělávání, děti se během relativně krátké doby učí podle různých vzdělávacích programů. V jednotlivých třídách jsou žáci z různých ročníků, různou úrovní zvládnutí učiva.

Vedle klasického vzdělávání se dětem snažíme nabídnout i pestrý mimoškolní program. Spolupracujeme se zoologickou a botanickou zahradou, využíváme nabídky výchovných a vzdělávacích programů divadel, knihoven, galerií a ostatních organizací jako např. “Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni o.p.s. Spolupráce s pedagogickou fakultou umožňuje našim žákům plavecký výcvik. Všechny výše uvedené oblasti výchovy a vzdělávání prolínají i výchovnou činností.