Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Naše dítě má jiný problém

Toulání, pozdní příchody domů, útěky z domova

Dítě tráví nadměrnou část volného času mimo domov, rodičům pak nemusí být známo kde a jakým způsobem, případně v jaké společnosti. Často se pak objevují potíže s návraty domů, kdy se dítě vrací významně později, než je rodičem dovoleno, v pozdních nočních hodinách nebo se nevrací vůbec.

Riziková parta

Dítě tráví volný čas v partě, která může mít velmi pravděpodobně negativní vliv na další psychosociální vývoj dítěte, např. se může orientovat na trestnou činnost, užívání návykových látek a podobně.

Užívání návykových látek

Dítě užívá návykové látky jako alkohol, nikotin, THC (marihuana, hašiš), stimulancia (pervitin, extáze), opiáty (heroin) či halucinogeny (LSD, lysohlávky). Dítě s těmito drogami může pouze experimentovat, ale může se jednat také o již rozvinutou závislost a nadužívání.

Gamblerství

Dítě se může dopouštět tzv. patologického hráčství, na němž vzniká stejná závislost jako na drogách. Nejčastěji se jedná o hru na automatech; obvykle dochází ke značným finančním ztrátám.

Ničení věcí, vandalismus

Dítě se dopouští záměrného ničení majetku (vlastního, druhých lidí, veřejného). Mezi vandalismus bývá řazena i tvorba graffiti na nelegálních plochách.

Krádeže

Dítě se dopouští větších či menších krádeží, které se mohou objevovat jak v domácnosti, tak ve škole, mezi vrstevníky či ve veřejných prostorech, obchodech a podobně. Dítě může odcizovat finance i hmotné předměty různé hodnoty.

Závislost na počítači a jiné elektronice – hry, sociální sítě

Dítě tráví nadměrnou část volného času na počítači (či jiné elektronice), je od tohoto trávení volného času neodklonitelné a zanedbává kvůli němu povinnosti či jiné volnočasové aktivity.

Pokud má vaše dítě některý z uvedených problémů, je nejvyšší čas ho začít řešit. Každé dítě je jiné, proto nabízíme individuální přístup a řešení konkrétních životních situací.

 Pro více informací nás můžete kontaktovat na stránce Kontakt.