Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

NÁŠ TÝM

Učitelský sbor

Učitelský sbor tvoří 9 pedagogů, z toho 3 vyučují na úsecích středisek výchovné péče. Samozřejmostí je vysokoškolské pedagogické vzdělání a rozšiřující studium speciální pedagogiky.

Každý z vyučujících vyučuje převážně předměty své aprobace, ty má však vzhledem k organizační struktuře a malému počtu učitelů doplněny o další předměty, které učí neaprobovaně. Na vyučování se učitelé připravují se zvýšenou náročností na přípravu. Znalosti z neaprobovaně vyučovaných předmětů si vyučující zvyšují formou samostudia nebo formou účasti v různých kurzech a vzdělávacích programech.

Třídní učitelé

I. tř. Mgr. Jaroslava Ždimerová
zdimerova@dduplzen.cz

II. tř. Mgr. Magdalena Poláková
polakova@dduplzen.cz

III. tř. Klára Voláková
volakova@dduplzen.cz

IV. tř. Mgr. et Mgr. Václav Laštovka
lastovka@dduplzen.cz

Třídní učitel SVP Plzeň: Mgr. Vlastimil Hofman
hofman@dduplzen.cz