Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

NÁŠ TÝM

Učitelský sbor

Učitelský sbor tvoří 9 pedagogů, z toho 3 vyučují na úsecích středisek výchovné péče. Samozřejmostí je vysokoškolské pedagogické vzdělání a rozšiřující studium speciální pedagogiky.

Každý z vyučujících vyučuje převážně předměty své aprobace, ty má však vzhledem k organizační struktuře a malému počtu učitelů doplněny o další předměty, které učí neaprobovaně. Na vyučování se učitelé připravují se zvýšenou náročností na přípravu. Znalosti z neaprobovaně vyučovaných předmětů si vyučující zvyšují formou samostudia nebo formou účasti v různých kurzech a vzdělávacích programech.

Třídní učitelé

I. třída - Mgr. et Mgr. Iveta Kubová, e-mail: ikubova@dduplzen.cz

II. třída - Mgr. Magdalena Poláková, e-mail: mpolakova@dduplzen.cz

III. třída - Mgr. Magdalena Zábranská, e-mail: mzabranska@dduplzen.cz

IV. třída - Mgr. Zuzana Nováková, e-mail: znovakova@dduplzen.cz

Třída SVP I. Mgr. Vlastimil Hofman, e-mail: vhofman@dduplzen.cz

Třída SVP II. Mgr. Klára Voláková, e-mail: kvolakova@dduplzen.cz