Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Diagnostický ústav

Dětský diagnostický ústav (DDÚ) a středisko výchovné péče (SVP)

IMAGE:

Dětský diagnostický ústav (DDÚ) a středisko výchovné péče (SVP) je školské zařízení, je přímo řízeno MŠMT ČR. Zařízení je právním subjektem.Řídí se zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Přijímáme zpravidla děti, které plní povinnou školní docházku. Děti (klienti) DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Ocitly se ve složité situaci, která s těmito problémy souvisí. Některé děti žijí v problematických podmínkách, jsou týrané, zneužívané, zanedbávané. Instituce, případně rodina, je znepokojena chováním dítěte, jeho prožíváním a vývojem. Jedná se převážně o děti s problémovým chováním, negativním postojem ke škole spojeným s dlouhodobým záškoláctvím, ve škole neúspěšné, děti selhávající v sociálních, rodinných a dalších komunikačních vztazích, děti konfliktní, děti pocházející ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, děti páchající trestnou činnost prvotně nebo opakovaně, děti, které mají problém s látkami vyvolávajícími závislost.

IMAGE: Děti k pobytu přijímáme na základě rozhodnutí soudu o nařízeném předběžném opatření, o nařízené ústavní výchově, na základě uložení ochranné výchovy, dále pak na základě dohody o dobrovolném pobytu. Děti se umísťují na dobu nepřesahující zpravidla 8 týdnů. Vzdělávají se v naší škole a účastní se všech režimových a zájmových aktivit v programu mimoškolní činnosti. Poskytujeme služby a péči především v lokalitě Plzeňského a Karlovarského kraje. V případě potřeby,  např. při naplněnosti jiných diagnostických ústavů a našich aktuálně volných kapacit, můžeme přijmout k pobytu i dítě z jiné spádové oblasti.

DDÚ plní úkoly:

  • Diagnostické
  • Vzdělávací
  • Terapeutické
  • Výchovné a sociální
  • Organizační
  • Koordinační


Diagnostický proces zahrnuje diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociálních činnosti Výsledkem je komplexní vyšetření dítěte a návrh jak řešit jeho specifické výchovné a vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje jeho osobnosti.
Kapacita DDÚ je 32 lůžek.

Jak to u nás vypadá?