Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Naše projekty

Téma projektů volí vyučující

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, ročníků, náplní učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti

Dramatická tvorba a my

Probíhá během celého školního roku

Divadelní představení, dramatické, výchovné a vzdělávací programy, tvůrčí dílny v galerii, vlastní tvorba žáků, besídky a vystoupení

Plzeň

Seznámení s historií, strukturou, významem a funkcemi města, návštěvy význačných míst, výlety do okolí

Den zdraví

Globální zdravotní bezpečnost, zdravý životní styl, prevence nemocí a zneužívání návykových látek, zásady první pomoci

Vánoce

Vánoční tradice a zvyky – historicky a geograficky

Karneval

Historie a tradice karnevalu u nás i ve světě

Velikonoce

Vítání jara, návštěva akce s ukázkami lidových řemesel, velikonoční zvyky a jejich původ

Den Země

Vývoj planety, ochrana životního prostředí, zdroje energie (tradiční, obnovitelné a alternativní), péče o prostředí, ve kterém žijeme, exkurze

Máj

Po stopách osvobození, účast na programu Slavnosti svobody – oslavy osvobození města Plzně, návštěva výstavy, videoprojekce, výtvarná soutěž

Plzeňský kraj

Prezentace bydliště žáků, významná místa a události kraje, exkurze, výlety

DUMY – digitální učební materiály

Naše škola má zpracované DUMY v rámci OP VK – ICT Rozvoj. Materiály jsou zaměřeny na využití počítačové techniky ve výuce. Vytvořili je učitelé našeho zařízení z těchto oblastí:

  • Přírodopis - Biologie člověka
  • Dějepis - Habsburkové na českém trůně
  • Přírodopis - Savci
  • Zeměpis - Evropa
  • Český jazyk - Z pohádky do pohádky
  • Anglický jazyk - Můj svět
K dispozici máme i nově vytvořené předměty Regionální seminář, Sociální seminář, Dramatická výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce. Aktuálně se nevyučují, ale učitelé mohou z jejich náplně obohacovat výuku.