Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Naše dítě má problém v rodině

Nerespektování autority rodičů

Dítě nerespektuje autoritu rodičů a jiných vychovávajících osob, neplní jejich pokyny či pravidla, odmítá podřízení se jim. Může se vůči nim chovat drze, vulgárně až agresivně.

Neplnění povinností, režimu

Dítě nevnímá zodpovědnost, neplní vlastní povinnosti, které se mohou týkat mnoha oblastí (škola, domácnost, volný čas). Nemá osvojen denní režim, má potíže s plněním režimových prvků.

Agresivita

Dítě jedná agresivním způsobem na verbální či fyzické úrovni, objevuje se agresivní smýšlení a představy. Agresivita může být zaměřena vůči různým příslušníkům, případně domácím zvířatům. Také může být obrácena i vůči sobě či věcem.

Narušené vztahy mezi jednotlivými členy rodiny

V rámci rodiny se objevují problematické vztahy, které významným způsobem ovlivňují vývoj a prospívání dítěte, obvykle mají negativní vliv na jeho psychický stav i chování. Narušené vztahy mohou být nejen v negativním slova smyslu, ale může se jednat i o nadměrně protektivní či úzké vazby.

Rivalita mezi sourozenci

Mezi sourozenci je patrný problematický, soupeřivý až nenávistný vztah, často mezi nimi dochází ke konfliktům, poutání pozornosti rodičů, osočování druhého z problémů a podobně.

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Dítě je ohroženo vlastním výchovným prostředím, kdy je ze strany rodičů či jiných blízkých osob zanedbáváno, zneužíváno či týráno (psychicky i fyzicky). Z těchto důvodů je psychický vývoj dítěte narušen a značně ohrožen (syndrom CAN). Do této kategorie se řadí také nevhodné výchovné prostředky, nadměrné trestání, ponižování, vyhrožování, nedostatečné rozvíjení či podporování.

Rozvod, porozvodová situace

Dítě a jeho psychický stav je negativně ovlivněn rozvodem rodičů, případně se nachází v náročné porozvodové situaci mezi rodiči, kdy může docházet ke konfliktům, vzájemnému očerňování se, přetahování se. Potíže mohou vycházet také z porozvodového nastavení péče o dítě.

Nevhodný výchovný styl (hyperprotektivní/ trestající)

Dítě a jeho psychický stav a chování může být značně ovlivněno výchovným stylem rodičů, který se navíc může vzájemně odlišovat (mezi matkou a otcem, příp. jinými vychovávajícími osobami). Výchovný styl, který bývá problematický, může být jak nadměrně direktivní, přísný a trestající, tak i hyperprotektivní, ochraňující, rozmazlující.

Adopce, pěstounská péče

Potíže mohou vznikat z důvodu problematického přijetí pěstounské či adoptivní péče dítětem či jinými členy rodiny, nastavením vztahů a podobně.

Pokud má vaše dítě některý z uvedených problémů, je nejvyšší čas ho začít řešit. Každé dítě je jiné, proto nabízíme individuální přístup a řešení konkrétních životních situací.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na stránce kontakty.