Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Informace pro rodiče

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ MÁM ZÁJEM SPOLUPRACOVAT?

 • Už vím, že mé dítě mi občas dělá starosti (nedokáži se s ním domluvit, nedodržuje domluvené, špatně respektuje autority, ve škole si na ně stěžují, ztrácí zájem o školu, inklinuje k užívání zakázaných látek, … atd.)
 • Problémy se postupně zhoršují a opakují se.
 • NEVÁHEJTE A VOLEJTE NEBO PIŠTE, …. , pozveme Vás na konzultaci a situaci s vámi proberou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog - etoped) a společně zvolíte vhodnou strategii. VYPLATÍ SE JEDNAT CO NEJRYCHLEJI!

CO DĚLAT, KDYŽ VÁM BYLO DOPORUČENO KONTAKTOVAT NAŠE ZAŘÍZENÍ?

 • Problémy s mým dítětem jsou časté, závažné, instituce jako škola nebo OSPOD vás vyzývají a doporučují vám aktivní řešení situace.
 • Zavolám nebo napíši a domluvím si první schůzku, kde s konzultantem proberu svoji situaci a dozvím se možnosti řešení.

CO DĚLAT, KDYŽ MÉMU DÍTĚTI SOUD NAŘÍDIL PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ NEBO ÚSTAVNÍ VÝCHOVU?

 • Znamená to, že o spolupráci se nerozhoduji sám, mám jako povinnost péči přijmout.
 • Neztratím hlavu, zjistím si, co nařízené opatření znamená a jaké mám další možnosti.
 • Spolupracuji se sociální pracovnicí v místě bydliště, taktéž je možné pro radu kontaktovat naše zařízení.
 • Dostavuji se včas k jednání, ke kterému mne vyzývá soud, OSPOD
 • Spolupracuji s naším zařízením.
 • Je možné vybírat z několika možností – pobyt v Dětském diagnostickém ústavu nebo péči v rámci Střediska výchovné péče (dvouměsíční pobyt, ambulantní péče).

Do našeho zařízení jsou přijímány děti na základě ústavní výchovy (popřípadě uložené ochranné výchovy) nebo předběžného opatření, nařízeného soudem. Další variantou je pobyt dítěte na základě dohody s rodiči, o který rodiče požádají – pobyt dobrovolný.

Pobyt u nás je zpravidla dvouměsíční, jeho cílem je komplexní diagnostika /vyšetření/ dítěte a jeho rodinného prostředí, stanovení způsobu řešení problémů, pro které bylo dítě v zařízení umístěno.

Po ukončení pobytu přecházejí děti umístěné na základě soudního rozhodnutí do jiných, zařízení (dětské domovy, dětské domovy se školou), kde jsou do doby zrušení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Návrat dítěte domů, tedy zrušení soudního nařízení, je podmíněno vymizením nebo podstatným zlepšením příčin, pro které bylo dítě do zařízení umístěno.

Děti, které pobyt absolvují jako dobrovolný, se vracejí zpět do rodiny.

V zařízení platí základní pravidla, která je nutno respektovat a dodržovat. Také je důležité vědět několik praktických informací, které napomohou tomu, aby průběh pobytu byl co nejklidnější a šetrný především pro umístěné děti.

 1. Rodiče dětí, umístěných v DDÚ, jsou podle zákona č. 109/2002 Sb. povinni přispívat na úhradu nákladů na ubytování, stravování a ošacení, které je poskytováno dětem ve výchovných zařízeních. Viz Příspěvek na pobyt
 2. Kontakt s rodinou je ve většině případů pro děti velmi důležitý. S dětmi můžete být v kontaktu formou telefonátů, návštěv i korespondence.

Návštěvy dětí přijatých do diagnostického ústavu jsou povoleny pouze rodičům /zákonným zástupcům/ nebo domluveným osobám z širší rodiny každou neděli v době od 9,30 do 14,00 hodin a v tomto čase je také možné vyzvednout děti na domluvenou vycházku. 

Dětem je možno psát i posílat balíky.

Telefonovat můžete svému dítěti ve večerních hodinách v době od 20:00 do 21:00. Dítě  pak může  ještě 2x týdně využít volání z mobilního telefonu.

Děti mohou využít taktéž e-mailovou komunikaci, ale pouze v případě kontaktu rodinných příslušníků.

O návštěvách nebo v balíčcích je možno dětem předat ovoce a sladkosti - trvanlivé, nepodléhající rychlé zkáze. Cenné věci, např. hodinky, šperky - prstýnky, náušnice apod. do úschovy nepřijímáme.

Ošacení je částečně ústavní, děti mohou mít také vlastní ošacení (boty, bundy, kalhoty, sportovní kalhoty, spodní prádlo), ale za ztracené či odcizené věci neručíme, ani je nehradíme.

Je zakázáno dávat dětem c i g a r e t y, kofeinové nápoje a nebezpečné látky či předměty!

Dítě má možnost přinést si do zařízení své oblíbené předměty a věci denní potřeby (např. hračky, fotografie, knihy), které chce mít u sebe.

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE:

Případy, kdy je nutný souhlas rodičů s vyšetřením dítěte:

 • Vyšetření peodpsychiatrem (pokud je dítě v ohrožení života – bez souhlasu)
 • Vyšetření gynekologem – pokud je dítě mladší 15 let, je-li vyšetření na žádost policie, souhlas si zařídí
 • Při hospitalizaci v nemocnici. V případě ohrožení života – souhlas ne
 • Zubní ošetření – pokud se jedná o extrakci stálých zubů

PRAVIDLA POBYTU

Dítě se  v zařízení  musí řídit určitými pravidly v souladu s vnitřním řádem našeho zařízení. Rodina mu jeho situaci u nás může velmi ulehčit, pokud bude tato pravidla rovněž respektovat. 
Na vycházku se zákonnými zástupci může být dítě propuštěno nejdříve po 14 dnech pobytu u nás, přičemž ale nesmí být svým chováním v zákazu výhod. Po třech týdnech pobytu, během nichž se dítě 2 týdny po sobě chová vzorně, dle bodového hodnocení, může být propuštěno na volnou vycházku. Prázdninové a dovolenkové pobyty dětí v rodině podporujeme, pokud jim nebrání závažné výchovné problémy v našem zařízení a pokud je rodinné prostředí vyhovující. K propuštění dítěte domů na prázdniny nutně potřebujeme žádost osoby zodpovědné za výchovu a písemný souhlas sociální pracovnice z orgánu sociálně právní ochrany dítěte z místa bydliště. Dítě má možnost odjet na dovolenku samostatně, bez doprovodu zákonného zástupce v případě, že již dosáhlo 15 let věku, zákonný zástupce předem písemně se samostatným odjezdem dítěte na dovolenku souhlasí a dítě má finanční prostředky na cestu. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako v případě, kdy si dítě na dovolenku vyzvedává zákonný zástupce.
Na veškeré návštěvy, vycházky či prázdninové pobyty se musí rodiče i ostatní dopředu telefonicky domluvit s psychologem či etopedem, který má dítě na starost (viz telefonní seznam)!  
Dítěti je možno  do zařízení psát, posílat balíčky a volat. Pokud chtějí rodiče mluvit přímo s dítětem, mohou volat ve večerních hodinách ( 20:00-21:00 ) na služební místnost. 
Dívky: 377 510 235,  Chlapci:  377 510 234  
Buďte prosím ohleduplní vůči ostatním rodičům a dětem a své hovory příliš neprodlužujte, aby se dostalo také na ostatní – funguje pouze jedna linka pro chlapce a jedna pro dívky. Jsme moc rádi, když bude rodina udržovat pravidelný kontakt s naším zařízením a s  dítětem, aby bylo možno společně spolupracovat na co nejrychlejším návratu dítěte do rodiny, nebo na jeho umístění do co nejvhodnějšího zařízení. 
Pokud mají rodiče zájem mluvit s psychologem či etopedem ohledně aktuálního chování dítěte či kvůli domluvě návštěv apod., je dobré domluvit  si přímo s ním čas, kdy je vhodné volat, kdy lze zastihnout.
soubory ke stažení
pdfddu_formular_plna-moc.pdfvelikost: 0,2MB
pdfddu_informace_pro_rodice.pdfvelikost: 0,29MB
pdfddu_formular_zadost-o-pp.pdfvelikost: 0,39MB
pdfddu_formular_zadost-o-vp.pdfvelikost: 0,39MB
pdfddu_manual_navstevy-pro-rodice.pdfvelikost: 0,24MB
pdfddu_rozhodnuti_prispevek-na-peci.pdfvelikost: 0,24MB
pdfddu_smlouva-o-pobytu_prilohy.pdfvelikost: 0,75MB
pdfddu_zadost_o_prestup_zs.pdfvelikost: 0,21MB
pdfddu_zsr_prispevek-na-peci.pdfvelikost: 0,23MB

Jak se k nám dostanete

Naše zařízení se nachází na okraji městské části Lochotín, v těsné blízkosti rušné Karlovarské silnice. Sídlíme ve dvou vzájemně propojených budovách (oranžové a zelené barvy). Celý objekt obklopuje velká zahrada. Ze zařízení není daleko do příměstské přírody, do lesa. Pravidelně jsou součástí našich výchovných aktivit vycházky ať turistické a sportovní, tak kulturně poznávací, centrum města je dostupné pěší chůzí i městskou hromadnou dopravou. 

Pokud přicházíte z Karlovarské ulice (přijeli jste tramvají č. 4), vstupujete do zahrady objektu vchodem přímo proti tramvajové zastávce.  Hlavní vchod a recepci najdete z opačné strany budovy (zelené). Paní recepční se vás ujme a doprovodí k příslušnému pracovníkovi, za kterým jste přišli. Přijedete-li autem, pak stojíte před recepcí přímo. 

GPS souřadnice

49.7628119N, 13.3648406E
N 49°45.76872', E 13°21.89043'49°
45'46.123"N, 13°21'53.426"E