Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Fotogalerie - Výjezd na Berounku

Projekt LÁVKY (poradna), který je v roce 2015 realizován Dětským diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné v péče v Plzni poskytuje dětem a jejich rodinám informace v situaci, kdy řeší výchovné, vzdělávací a další problémy hlubšího charakteru a tyto problémy ovlivňují a narušují vztahy a komunikaci mezi dětmi, jejich rodiči, školou, vrstevníky a společenským prostředím. Rodič dítěte se tak může poradit, co dělat dál, kam se obrátit v problémových situacích, jak pokračovat.

Součástí projektu je také realizace několikadenních Zátěžových terapeutických výjezdů se skupinou dětí.  V pondělí 27. července tedy několik dětí vyrazilo na takový výjezd, a to na lodích na řeku Berounku. Pod vedením zkušených lektorů se podařilo splout tuto řeku z Plzně až do kempu U Potůčků. Cestou si děti vyzkoušely jak tábořit, jak bezpečně jezdit na lodích, jak překonat překážky, nepřízeň počasí a jak se o sebe postarat v přírodě. Táborníci se snažili, dorazili všichni v pořádku a naučili se pár užitečných dovedností. Někteří z nich využijí ve školním roce další nabídku našeho zařízení a zapojí se do některé z nabízených rozvojových skupin.