Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Kontakty

Kontaktní informace

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň

Tel. recepce, ddú: +420 778 885 328
Sociální pracovnice: +420 777 722 329
Mobil pro noc: +420 777 179 175 
Email: dduplzen@dduplzen.cz
Email: svpplzen@dduplzen.cz
Web: dduplzen.cz

Facebook: www.facebook.com/dduplzen
Datová schránka: 7d79tj8
IČ: 49778129
Č. ú.: 65933311/0710

Pověřenec GDPR
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
Tel.: 234 814 303
E-mail: gdpr@msmt.cz
 
PoziceJménoTel. čísloE-mail
Ředitel Mgr. Viktor Vanžura +420 774 715 261 dduplzen@dduplzen.cz
      svpplzen@dduplzen.cz
Zástupce ředitele Mgr. Renata Lavičková +420 774 715 263 rlavickova@dduplzen.cz
Personalista Jana Königová +420 778 542 279 jkonigova@dduplzen.cz 
Účetní Jarmila Šilhavá +420 770 134 452 jsilhava@dduplzen.cz
Základní škola   +420 774 736 526 zs@dduplzen.cz
vedoucí uč. Mgr. Blanka Zapletalíková +420 773 535 118 bzapletalikova@dduplzen.cz
učitelé Mgr. Magdalena Poláková   mpolakova@dduplzen.cz
  Mgr. Vlastimil Hofman  778452457 vhofman@dduplzen.cz
  Mgr. Miroslav Císler  778452464 mcisler@dduplzen.cz
  Bc. Klára Voláková  778452456 kvolakova@dduplzen.cz
  Mgr. Martin Hamp   mhamp@dduplzen.cz
  Mgr. Zuzana Nováková   znovakova@dduplzen.cz

Diagnosticko-sociální úsek

PoziceJménoTel. čísloE-mail
vedoucí Mgr. Renata Lavičková +420 774 715 263 renatalavi@gmail.com
psychologové   PhDr. Bc. Martina Rezková +420 778 452 466 mrezkova@dduplzen.cz
  Mgr. Anna Šmídová +420 770 122 151 asmidova@dduplzen.cz
  Mgr. Lucie Reichová +420 778 452 461
Lreichova@dduplzen.cz
  Mgr. et Mgr. Lucie Herzigová +420 778 452 460 lherzigova@dduplzen.cz
   PhDr. Věra Trefilová +420 778 452 458 vtrefilova@dduplzen.cz
       
speciální pedagogové-etopedi Mgr. Miroslava Bílá +420 774 715 269 mbila@dduplzen.cz
  Bc. Ivana Krystlová +420 778 452 594 ikrystlova@dduplzen.cz
  Mgr. et Mgr. Iveta Kubová +420 774 735 264  ikubova@dduplzen.cz
  Mgr. Martin Fládr +420 774 735 268 mfladr@dduplzen.cz
  Mgr. et Mgr. Věra Křížová +420 778 452 465 vkrizova@dduplzen.cz
sociální pracovnice Mgr. Šárka Foltýnková - SVP +420 774 715 262 foltynkova@dduplzen.cz
  Bc. Ivana Macháčková - DDÚ +420 777 722 329 imachackova@dduplzen.cz
  Helena Kdolská - SVP +420 773 551 024 hkdolska@dduplzen.cz
       
       

Výchovný úsek

PoziceJménoTel. čísloE-mail
Výchovný úsek  DDÚ, recepce +420 777 179 175  
   SVP +420 774 715 264 svpplzen@dduplzen.cz
vedoucí vychovatel DDÚ Mgr. Konstantin Wiesner +420 774 734 254 kwiesner@dduplzen.cz
vychovatelé DDÚ Roman Šebesta    
   Květa Lukašáková +420 770 134 552 klukasakova@dduplzen.cz
  Milena Vopatová  778452598  
  Mgr. Ivana Ašková  778452592  
  Tomáš Krystl  778452595  
  Bc. Dušan Bánovčan  778452596  
  Mgr. Zdeněk Pohanka  778452572  
  Bc. Jakub Zeidl    
asistenti pedagoga DDÚ  Jana Křišťanová    
  Lucie Mikolášková    
  Jana Adamovičová    
  Mgr. Hana Dolejšová    
  Jana Pekárnová    
Zdravotník Bc. Irena Šestáková Dis.   isestakova@dduplzen.cz
vedoucí vychovatel SVP Mgr. Marek Černý   731178159  mcerny@dduplzen.cz
vychovatelé SVP Mgr. Vladislava Beránková  778452448  vberankova@dduplzen.cz
  Karel Raška  778452470  kraska@dduplzen.cz
  Anna-Marie Langmeierová, Dis.  778452451  alangmeierova@dduplzen.cz
  Bc.Ondřej Novák    onovak@dduplzen.cz
asistenti pedagoga  Alena Höflerová    ahoflerova@dduplzen.cz
  Hana Železná    hzelezna@dduplzen.cz
denní služba  DDÚ +420 777 179 175   
   SVP +420 774 715 264  
ložnice dívky DDÚ   +420 778 885 328
 
ložnice chlapci DDÚ   +420 777 179 175
 
ložnice dívky a chlapci SVP      

Ekonomické oddělení a služby

PoziceJménoTel. čísloE-mail
vedoucí hospodářského úseku Zuzana Staňová +420 770 134 352 zstanova@dduplzen.cz
 údržbáři  Zdeněk Mazáč +420 778 542 276  
  Václav Hiřman +420 778 542 276  
recepce Zdeňka Jerešová +420 778 885 328  
švadlena Hana Karlíčková    
úklid Olga Volínová    
  Lucie Fenclová    

Stravování

PoziceJménoTel. čísloE-mail
vedoucí Mária Nová +420 777 712 758 nova@dduplzen.cz
kuchařky Jindra Perlíková    
  Miroslava Šmídová    
pomocná kuchařka Ivana Hrabinová    

Kde nás najdete

Napište nám