Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Pro děti

IMAGE: Kdy nás můžeš kontaktovat?

  • Potřebuješ vyhledat pomoc pro sebe
  • Potřebuješ pomoc pro někoho blízkého
  • Chceš pomoci kamarádovi
  • Chceš se poradit

Pokud máš problémy ve škole…

Máš potíže ve škole, nezvládáš učivo, chodíš za školu, bojíš se spolužáků, někdo Tě šikanuje, obáváš se učitele nebo se naopak Ty se chováš zle k druhým, necháš se lehce vytočit, nezvládáš stres...

Pokud máš problémy doma…

Máš problémy s rodiči, nevycházíte spolu, utíkáš z domova, nemáš komu se svěřit ve svém okolí s nějakým svým problémem, nechceš, aby někdo doma věděl, že se necítíš dobře nebo že Tě něco trápí...

Pokud máš problémy venku…

Máš problém s kamarády, dostal jsi se do nějakého problému v partě nebo sám, sklouzl jsi do drog, hraješ automaty, máš problémy se vztahy, vrstevníci Ti ubližují, sebepoškozuješ se, připadá Ti, že jsi závislý na počítači...

Pokud máš osobní problémy …

Lehce se rozčílíš, nevíš, jak zvládat stres, jsi úzkostný – často se bojíš...

Jak nás kontaktovat? A co bude probíhat?

Pokud máš tyto nebo podobné starosti, neboj se zavolat nebo napsat mail a domluv si setkání. Někdo z našich pracovníků si s Tebou popovídá a bude s Tebou hledat řešení, abys na starost nebyl sám. Pokud se domluvíte, můžeš k nám docházet, dokud se problém nevyřeší nebo nezlepší. 

Jakou formou může probíhat spolupráce?

  • Ambulantní konzultace – individuální rozhovory s naším pracovníkem
  • Skupinová terapiežabky
  • Outdoorové výjezdy
  • Pobyt

Už musím nastoupit na pobyt...

Co se stane po příjmu do zařízení?

IMAGE: Přijímá vás sociální pracovnice, která od rodičů (zákonných zástupců) nebo sociální pracovnice z místa vašeho bydliště převezme vaši kompletní dokumentaci. Stáváte se naším klientem (na základě rozhodnutí soudu nebo po podpisu dohody s rodiči). Naše švadlenka vám zkontroluje oblečení a věci a v případě potřeby vás vybaví ošacením, které je v zařízení potřebné. Na vstupním pohovoru si promluvíte se svým garantem – psychologem nebo speciálním pedagogem – etopedem. Dozvíte se základní informace o pobytu u nás, můžete se zeptat na cokoli, co vás bude v souvislosti s pobytem zajímat, případně probrat to, co vás bude trápit. Po skončení pohovoru půjdete do školy nebo do skupiny k ostatním dětem, kde vás uvítá třídní učitel nebo skupinový vychovatel.

Jaký je režim DDÚ?

Budíček v 6,30, večerka ve 21,00. Mezi tím školní vyučování, výchovné činnosti ve skupinách, hygiena, jídlo a další aktivity v zařízení i mimo něj atd. Přesný režim vám vysvětlí vychovatel, je rozepsán v plném znění „Vnitřního řádu“.

Jak o vás bude postaráno?

Dostanete potřebné ošacení, ložní prádlo, kompletní hygienické potřeby. Jídlo je zde 5x denně, pití volně k dispozici. Máme zde zdravotnici, která se o vás postará v případě nemoci nebo jakéhokoli zdravotního problému, také má na starosti vaše léky, případně zajistí potřebná zdravotní vyšetření.

Co můžete mít v DDÚ na sobě?

Z vlastního oblečení kalhoty, kraťasy, sportovní kalhoty, boty, bundu na ven, čepici, spodní prádlo. Ostatní dostanete. Ze šperků tolerujeme malé náušnice v uších, např. pecky. Ostatní věci odevzdáš, budou ve skladu švadlenky do tvého odchodu. Nesmíte mít u sebe šperky, mobil, elektroniku a peníze. Jde totiž o zajištění vaší bezpečnosti a ochranu vašich věcí.

Kde budete spát?

Ložnice jsou pro 2 – 4 děti, děvčata mají ložnice  v 1.patře, kluci ve 2. patře. Každý má svoji postel, noční stolek, svoji skříň na pokoji na osobní věci a svoji skříň v šatně dětí pro uložení ostatního ošacení a bot.

Co škola, nezameškám?

Školu máme přímo v budově. Budete zařazeni do jedné ze tříd. Ve třídě je max. 8 dětí, učivo je probíráno v souladu s osnovami pro základní školství. Snažíme se navázat tam, kde jste ve své kmenové škole skončili. Známkujeme a v pololetí nebo na konci školního roku vám případně vydáme vysvědčení. Pokud jste na pobytu smluvním, učíte se podle individuálního plánu, který si přinesete ze své kmenové školy, ta také vydává vaše vysvědčení.

A co výchovné činnosti?

IMAGE: Po skončení vyučování budete v jedné z výchovných skupin. Skupiny jsou max. 4-8členné, rozdělené podle věku. V každé skupině pracují 2 kmenoví vychovatelé, kteří se střídají. Společně s vychovatelem si děti domluví „Týdenní plán“, který obsahuje pracovní činnosti, sportovní, relaxační, zájmové, volnočasové a další činnosti. O víkendu je možnost výběru ze zájmových kroužků – keramika, tvořivé činnosti, sport, kytara, atd. Chodíme hodně ven, věnujeme se turistice, jezdíme na kola, chodíme plavat, v létě pořádáme zážitkové tábory, v zimě lyžujeme.

Jaká mám práva a povinnosti?

Jako každý člověk, i vy máte svá práva, ale zároveň povinnosti, toto je uvedeno v plném znění Vnitřního řádu. Se vším vás seznámí váš skupinový vychovatel. Pokud vám nebude něco jasné nebo nebudete vědět, určitě se ptejte.

Co když budu všechno zvládat bez problému?

To samozřejmě chceme, proto jsou přichystány různé odměny, které vám pomohou ještě více se snažit. Patří mezi ně pochvaly, vycházky s rodiči, zvýšené kapesné, dobroty, letní a vánoční prázdniny. Se všemi odměnami vás seznámí vychovatel.

A když se něco nepovede?

Pravidla se dodržovat musí. Pokud se to ale nepovede, můžete být potrestáni, stejně jako každý, kdo poruší nějaké pravidlo nebo zákon. U nás se jedná o ztrátu bodů, zkrácení nebo ztrátu vycházky a další. I s těmito pravidly tě podrobně seznámí skupinový vychovatel, všechna jsou uvedena ve Vnitřním řádu.

Dostanu kapesné?

Ano, na kapesné máte nárok každý měsíc. Jeho výše je částečně daná, částečně ji můžete ovlivnit svým chováním. Záleží na věku a také na tom, kolik získáte za měsíc bodů. Vychovatel vám ukáže tabulku, kde snadno zjistíte, jak vysoké kapesné budete mít. V případě dobrovolného pobytu vám zde kapesné zanechávají rodiče (zákonní zástupci) v dohodnuté výši (dle tabulky).

Jak budu hodnocen?

Za každý den můžete získat 0 – 10 bodů, podle vašeho snažení. Pokud plníte výborně, za týden získáte max. 70 bodů. K úspěšnému splnění podmínek pro vycházky potřebujete minimálně 40 bodů. Bodové hodnocení i systém banky vám vysvětlí skupinový vychovatel.

Mohu se sám podílet na chodu zařízení?

Pokud si vás ostatní děti ze skupiny vyberou jako své zástupce, stáváte se senátory a členy spolusprávy, kteří jsou mluvčím dětí a podávají návrhy a připomínky vedoucímu vychovateli.  Máte-li dobré nápady, jistě se vám je podaří prosadit.

Co až můj pobyt v DDÚ skončí?

Po ukončení diagnostického pobytu budete přemístěni do dětského domova nebo dětského domova se školou. Dětských domovů je celá síť, seznámí vás s nimi váš etoped, psycholog nebo vychovatel. Může se stát, že soud rozhodne o ukončení pobytu v ústavním zařízení a vy se vrátíte ke svým zákonným zástupcům.

V případě dobrovolných pobytů se s největší pravděpodobností vrátíte zpět domů a do kmenové školy.

Co mohu získat, co si odnesu?

Prostor a čas k přemýšlení nad tím, co v životě funguje a co ne. Můžeme vás podpořit a pomoci vám vyjádřit vaše potřeby a přání. Určitě dostanete prostor pro vyjádření vašich názorů, ty nás totiž zajímají nejvíce. Pomůžeme vám poznat a pojmenovat to, s čím máte velké starosti a kde potřebujete pomoci. Pomůžeme vám i vylepšit vztahy s lidmi, na kterých vám záleží a tam, kde se vám to dosud nepodařilo a zatím nedaří. Vyslechnete si i názory vašich vrstevníků, kteří mohou mít podobné problémy jako vy. Budete mít možnost podívat se jinýma očima na školu. Zamyslíme se společně.

Jak se k nám dostanete

Naše zařízení se nachází na okraji městské části Lochotín, v těsné blízkosti rušné Karlovarské silnice. Sídlíme ve dvou vzájemně propojených budovách (oranžové a zelené barvy). Celý objekt obklopuje velká zahrada. Ze zařízení není daleko do příměstské přírody, do lesa. Pravidelně jsou součástí našich výchovných aktivit vycházky ať turistické a sportovní, tak kulturně poznávací, centrum města je dostupné pěší chůzí i městskou hromadnou dopravou. 

Pokud přicházíte z Karlovarské ulice (přijeli jste tramvají č. 4), vstupujete do zahrady objektu vchodem přímo proti tramvajové zastávce.  Hlavní vchod a recepci najdete z opačné strany budovy (zelené). Paní recepční se vás ujme a doprovodí k příslušnému pracovníkovi, za kterým jste přišli. Přijedete-li autem, pak stojíte před recepcí přímo. 

GPS souřadnice

49.7628119N, 13.3648406E
N 49°45.76872', E 13°21.89043'49°
45'46.123"N, 13°21'53.426"E

Jak to u nás vypadá?

Jaká mám práva a povinnosti?

IMAGE: Pravidla