Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Naše dítě má problém se školou

Neprospěch, dítě dostává špatné známky, propadá. Důvody školního neprospěchu mohou být různé – školní demotivace, neadekvátní příprava na vyučování, intelektové i mimointelektové faktory a dále.

Neplnění povinností

Dítě se nepřipravuje na vyučování, neplní domácí úkoly, nevnímá povinnosti spojené se školní docházkou.

Záškoláctví

Dítě se záměrně vyhýbá školnímu vyučování. Důvody pro záškoláctví mohou být různé, pro řešení je tedy nutné je odhalit.

Nerespektování autorit

Dítě nerespektuje vyučující, chová se vůči nim nevhodně, drze či vulgárně, neplní jejich pokyny.

Nevhodné chování vůči spolužákům

Dítě se vůči spolužákům chová problematicky, provokuje je, ubližuje jim. Může se objevovat verbální i fyzická agrese vůči nim, šikana druhých dětí.

Problémy se začleněním do kolektivu, šikana

Dítě má potíže začlenit se uspokojivým způsobem do kolektivu vrstevníků, není schopno navázat bližší vztahy se spolužáky. Může se objevovat až vyloučení dítěte z kolektivu, případně šikana ze strany spolužáků.

Nepozornost

Dítě není schopno adekvátně zaměřit a udržet svou pozornost během školní výuky, čímž může docházet k neprospívání, rušení během vyučování, vnitřnímu napětí. Dle přítomnosti či nepřítomnosti dalších faktorů jako hyperaktivity a impulzivity lze následně hovořit o tzv. syndromu ADD a ADHD.

Adaptační obtíže

Dítě má problémy v přizpůsobení se novému prostředí při nástupu k plnění školní docházky (přestup na jiný stupeň vzdělání, na jinou školu). Potíže se mohou objevovat jak v sociální, tak výukové oblasti a projevovat se širokým spektrem potíží (uzavírání se, nekomunikování, agrese, vyrušování apod.).


Pokud má vaše dítě některý z uvedených problémů, je nejvyšší čas ho začít řešit. Každé dítě je jiné, proto nabízíme individuální přístup a řešení konkrétních životních situací.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na stránce Kontakt