Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Novinka

Exkurze a projektové dny ve spolupráci se SPŠ dopravní, Plzeň

Exkurze a projektové dny ve spolupráci se SPŠ dopravní, Plzeň
V rámci tříletého projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji se naši žáci, vzdělávající se v ZŠ při Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni, účastnili 10 exkurzí, které zorganizovala Střední průmyslová škola dopravní v Plzni.

Jednalo se o tyto exkurze: Botanická zahrada v Bečově nad Teplou, Autoservis Voříšek v Nezvěsticích, Spalovna v Chotíkově, Muzeum Českého lesa v Tachově a prohlídka městských hradeb, areál skládky v Černošíně, Miniaturpark Boheminium v Mariánských Lázních, Environmentální centrum v Železné Rudě, Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Machův včelín v Krušlově a středověký vodní mlýn v Hoslovicích, Techmania Science centre v Plzni. Pro žáky byly uspořádány i 2 projektové dny na téma Climate Rules – projekt inspirovaný deskovou hrou Vládci klimatu, projekt Naše Firmy - finanční gramotnost.

V tomto školním roce 2023/2024 navštívili žáci Muzeum Českého lesa v Tachově. V přízemí muzea jsme si prohlédli expozici historie od počátku osídlení do konce 2. světové války. Velice zajímavou a poutavou přednášku nám podala samotná ředitelka muzea PhDr. Jana Hutníková. V přírodopisné expozici jsme se dozvěděli zajímavosti zdejší fauny a flóry, viděli jsme krajinné modely a akvaterária se zvířaty a rostlinami. Expozice v patře znázorňuje život měšťanského a venkovského obyvatelstva v minulosti. Součástí exkurze byla i návštěva městských hradeb, které tvoří dominantu města.

Poděkování za spolupráci patří paní PaedDr. Dagmar Pančíkové ze SPŠD v Plzni, která v průběhu třech let zajišťovala tematické exkurze a projektové dny.

Mgr. Martin Hamp, učitel Dětského diagnostického ústavu v Plzni.