Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Novinka

Projekt „Komunikace“

Projekt „Komunikace“

Projekt „Komunikace“ - 5. 12. žáci DDÚ a SVP společně se studenty PF ZČU prožili dopoledne, ve kterém se seznámili s různými způsoby komunikace, naučili řešit odpovídajícím způsobem problémové situace, pracovali s chybami v percepci (efektem novosti, popisem osob, efektem výjimečnosti, prvním dojmem, logickou chybou). Žáky zaujala i asertivita obecně, v praxi, pravidla, techniky, praktický nácvik, scénky, verbální a neverbální komunikace, manipulace. Všichni si užili spoustu legrace a vzájemně se obohatili.

Fotogalerie