Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Novinka

Upozornění pro rodiče všech dětí, a to včetně těch, které docházejí do ambulantní péče

Upozornění pro rodiče všech dětí, a to včetně těch, které docházejí do ambulantní péče
Postup pro preventivní opatření týkající se koronaviru.

Pokud jste v předchozích dnech pobývali v rizikových oblastech, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Plzeňského nebo Karlovarského kraje nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup. Vstup do našeho zařízení pak realizujte až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné.

Rizikovými oblastmi v této chvíli jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko a Švédsko.

Pokud se objeví u dětí nebo dospělých příznaky jako teplota, kašel, dušnost, mají zůstat doma a kontaktovat bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377 402 264, 377 402  657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde budou přepojeni na infolinku 724 090 060, která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.

Po nařízení karantény ze strany KHS PK příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.

Kontakty na územní pracoviště odboru protiepidemického KHS:

Domažlice                   377 033 963

Klatovy                        376 370 624

Plzeň – město             377 155 100, 377 155 106, 377 155 107

Plzeň – jih                   377 155 205, 377 155 212

Plzeň – sever               377 155 204, 377 155 216

Rokycany                     371 709 430

Tachov                        374 732 518                                      

Infolinka Státní zdravotní ústav: 725 191 367, 724 810 106

 

V Plzni dne 6. března 2020

Fotogalerie